Lesmodules Room for All

Om ervoor te zorgen dat de boeken volop op de scholen worden gebruikt, hebben wij een interactieve manier ontwikkeld om bij het voorlezen het beste uit de boeken te halen. Het gaat hierbij om de Visual Thinking Strategies methode. Deze methode nodigt leerlingen uit tot een onderzoekende houding en actieve deelname en leert hen om open en zonder oordeel naar elkaar te kijken en te luisteren. Samen met de Grunberg Academie ontwikkelt Room for All lesmodules, gebaseerd op Wereldburgerschap, die kant-en-klare, praktische handvatten bieden aan leerkrachten. De modules ontlenen thema’s aan de zes boeken om zodoende dieper op de materie in te gaan. Het boek Suiker in melk, bijvoorbeeld, is een verhaal “dat een reis heeft gemaakt.” Mogelijke thema’s zijn migratie, non-verbale communicatie, of hoe te handelen in nieuwe situaties, zoals de eerste dag op school of verhuizing naar een ander land.


Voorlees-facilitators en docenten leren diverse prentenboeken te gebruiken voor procesgericht onderzoek naar burgerschap. Daarbij wordt VTS ingezet als middel. Er wordt gewerkt aan het vergroten van uitdrukkingsvaardigheden, het creëren van bewustzijn over verschillende culturen, het opbouwen van de woordenschat en het ontwikkelen van een rijke taal rondom de thema’s van het boek.


Uitleg over de subtiele draai naar minimaal drie sessies over ieder boek: één keer voorlezen in de klas bood niet genoeg tijd om de diepere betekenis van een tekst samen te ontdekken. “Wat vertelt het boek je?” ¬en “Wat kunnen wij nog meer ontdekken” over geschiedenis, politiek, of hoe je onderzoek doet om meer over een bepaalde periode of volk te leren. Door middel van dergelijke vragen worden de lessen verdiept.

Wij leren veel van onze ervaringen met kinderen in de klas. Af en toe “schuurt het” een beetje als kinderen verschillende ideeën hebben over leefstijlen, maar het protocol van VTS stimuleert onderling begrip door het feit dat er geen goede of fouten antwoorden zijn en discussies blijven veilig door een gedragscode in de klas.