WIE ZIJN WIJ?
 

Het bestuur van Room for All wordt ondersteund door een actieve en op expertise samengestelde adviesraad. Nellie Kirschner-Timmer is vast lid van de Raad van Advies. Daarnaast hebben wij een betaalde project coördinator. 


Partners

Room for All werkt samen met o.a. de volgende partners.

ROSE Stories

ROSE stories is een collectief van verhalenvertellers, producenten en talentontwikkelaars. Met een soft spot voor vernieuwende verhalen die vaak nog onverteld blijven.


 

VTS-Nederland

VTS is een leermethode met open vragen over kunst, waarbij vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) geletterdheid verbeteren door middel van geleide groepsdiscussies. De gespreksleider is geen bron van kennis maar faciliteert het gesprek volgens een vast patroon. 


Grunberg Academie

Arnon Grunberg wil met de Grunberg Academie kinderen / jongeren uitdagen de grenzen van hun uitdrukkingsvermogen te verleggen, zodat zij de kans krijgen hun zelfvertrouwen te vergroten en te leren hun eigen leven op een opbouwende wijze vorm te geven. 


Adviseurs

Mocca

Mocca adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van meerstemmig en inclusief cultuuronderwijs. Mocca brengt verdieping, scholing en kennisdeling in cultuureducatie en zorgt voor de inhoudelijke en praktische invulling van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.