Lesmodules Room for All

Om scholen en leerkrachten te ondersteunen, hebben wij een interactieve manier ontwikkeld om bij het voorlezen het beste uit onze Kijk Verder boeken te halen. Het gaat hierbij om de Visual Thinking Strategies methode. Deze methode nodigt leerlingen uit tot een onderzoekende houding en actieve deelname en leert hen om open en zonder oordeel naar elkaar te kijken en te luisteren. De lesmodules, gebaseerd op Wereldburgerschap, bieden kant-en-klare, praktische handvatten aan leerkrachten. De modules ontlenen thema’s aan de zes boeken om zodoende dieper op de materie in te gaan. Het boek Suiker in melk, bijvoorbeeld, is een verhaal “dat een reis heeft gemaakt.” Mogelijke thema’s zijn migratie, non-verbale communicatie, of hoe te handelen in nieuwe situaties, zoals de eerste dag op school of verhuizing naar een ander land.

De lesopzetten zijn zo ontwikkeld dat de gekozen verhalen een uitnodiging zijn om verder te kijken. Wat verklapt de kaft en welk verhaal is daarin omsloten, wat lezen we als we in het verhaal duiken, wat vertelt het ons en hoe wordt het ons verteld en op welke manier heeft het verhaal betekenis? VTS-facilitators en docenten leren diverse prentenboeken te gebruiken voor procesgericht onderzoek naar burgerschap. Daarbij wordt VTS ingezet als middel. Er wordt gewerkt aan het vergroten van uitdrukkingsvaardigheden, het creëren van bewustzijn over verschillende culturen, het opbouwen van de woordenschat en het ontwikkelen van een rijke taal rondom de thema’s van het boek.

Een gelaagde ontdekkingstocht om een boek te verkennen, een persoonlijke verbinding aan te gaan met het verhaal en om zo de aandacht en nieuwsgierigheid naar en het begrip voor de ander en het onbekende te ontwikkelen. Een serie van drie lessen, kort maar krachtig. Aangeboden als jaarlijks Burgerschapsonderwijs, zorgt de serie, naast een open, respectvolle en nieuwsgierige houding naar de ander, voor een ontwikkeling van leesplezier, vertel- en schrijfvaardigheid.

Mogelijkheden


Room for All biedt scholen op maat gemaakte ondersteuning bij het inzetten van boeken, variërend van advies en inspiratie workshops tot de complete lessenserie gekoppeld aan de doelen van burgerschapseducatie.

Inspiratieworkshops


Om te kunnen ervaren wat het effect is van het inzetten van de boeken zijn er inspiratie workshops. De workshops kunnen gericht zijn op het gebruik van VTS, de inhoud en opbouw van de lessen, of hoe je de boeken kunt koppelen aan kunstdisciplines.

afbeelding inclusieve diverse kinderboeken, oogjes die schitteren in de hoekjes
afbeelding inclusieve diverse kinderboeken, sulwe

Advies


Een oriënterend gesprek waarbij de wensen van de individuele school het uitgangspunt zijn; dit garandeert een passende en effectieve vorm voor inzet van de boeken. Graag denken we hierover mee.

De doorlopende leerlijn

Bij inzet van de lessenserie werkt een RFA facilitator samen met de leerkracht. Er wordt gewerkt

vanuit een doorlopende leerlijn, opgebouwd uit drie of vier lessen. De leerkracht beschikt over een toolbox en handout met extra opties voor verdieping. De facilitator waarborgt ook de continuïteit van de lesopzet en de Visual Thinking Strategies (VTS) gesprekken.

Kijk verder boekenset inclusieve diverse kinderboeken