Doelstelling Stichting Room for All

Stichting Room for All ziet het als haar missie om kinderen kennis laten maken met de wereld zoals zij is met al haar rijkdom aan culturen. Waar verschillen worden gevierd en waar ruimte is voor iedereen. Een wereld waarin een bijzondere plek en rol is weggelegd voor elk kind.


Om dit te realiseren selecteert zij boeken voor vertaling in het Nederlands en ontwikkelt zij programma’s en onderwijsmiddelen waarmee de nieuwsgierigheid van het kind, juist op jonge leeftijd, wordt aangewakkerd. Zij wil dat er een gevoel van (h)erkenning, sociale inclusie en empowerment van kinderen ontstaat. Hiermee hoopt zij het onderling begrip te stimuleren en ervoor te zorgen dat kinderen elkaar altijd ontmoeten op basis van gelijkwaardigheid. De selectie van boeken en het ontwikkelen van programma’s en onderwijsmiddelen, doet zij zelf en/of in samenwerking met partner organisaties.


Op dit moment werkt Stichting Room for All samen met ROSE Stories, een uitgever gespecialiseerd in het op de markt brengen van verhalen met diversiteit. Samen met ROSE Stories kiezen zij succesvolle, diverse kinderboeken van makers over de hele wereld naar Nederland. De eerste serie bestaat uit zes in het Nederlands vertaalde kinderboekentitels, gemaakt door auteurs en illustratoren van over de hele wereld. De vertalingen worden gedaan door zes bi-culturele Nederlandse vertalers en schrijvers.


De boeken gaan op een natuurlijke manier in op belangrijke thema’s als diversiteit, een plek voor iedereen, genderrollen, afkomst en migratie. Het verwerven van de rechten en het produceren van deze eerste serie boeken worden door Uitgeverij Rose Stories betaald en uitgevoerd.


Deze boeken zullen de basis vormen voor o.a. onderwijsprogramma’s en workshops. Om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met deze verbindende boeken richt de Stichting in de eerste plaats zich op scholen, bibliotheken en buurthuizen.


Werving van gelden en vermogen

Stichting Room for All ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren, (familie) stichtingen, fondsen en individuen in Nederland. Ook bedrijven die vanuit hun beleid van verantwoord ondernemen een match hebben met de doelstellingen van de stichting zullen worden benaderd.


Stichting Room for All heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Naast een jaarlijks te werven budget van € 60.000, wil de Stichting een reserve opbouwen van € 12.000. Om de continuïteit te waarborgen van haar activiteiten zal de Stichting meerjarige afspraken maken met donateurs.


De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Budget 2021 - 2023

Meerjaren planning Stichting Room for All

Begroting Stichting Room for All

2021

2022

2023


Inkomsten

Giften

60.000,-

60.000,-

75.000,-

Kosten

Lesmaterialen en workshops


12.500,-

12.500,-

14.000,-

Lezingen

10.000,-

10.000,-

11.000,-

Social media

5.000,-

5.000,-

7.500,-

Selectie, vertaling en verzending boeken

30.000,-

30.000,-

40.000,-

Algemene kosten

2.500,-

2.500,-

2.500,-

Resultaat

-

-

-

Stichting Room for All is een stichting zonder winstoogmerk en een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ons RSIN nummer is 862637909.

STICHTING ROOM FOR ALL

Frans van Mierisstraat 133 hs
1071 RR Amsterdam
info@roomforall.nl
Tel: +31 621825622

IBAN: NL37INGB0006702830
KVK: 82877017
RSIN: 862637909

Jaarverslagen en Jaarplannen

Jaarverslag 2022 - Activiteiten Update 2022-2023
Bekijk de activiteiten en voortgang in 2022-2023
Activiteitenupdate2022-2023.pdf (10.09MB)

Financieel Jaarverslag 2022
Financieel verslag jaar 2022.pdf (860.78KB)

Project Plan Room for All
Bekijk ons project plan voor actuele plannen en budgetten
Projectplan.pdf (8.56MB)

Financieel Jaarverslag 2021
Financieel verslag jaar 2021.pdf (761.88KB)

Beleidsplan 2021-2024
Beleidsplan 2021-2024.pdf (2.54MB)